•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 48, Issue 4 (2020)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

PDF

Application of borehole transient electromagnetic detection in the test of hydraulic fracturing effect
ZHAO Rui, FAN Tao, LI Yuteng, WANG Jikuang, MA Yuan, WANG Bingchun, LIU Lei, and FANG Zhe

PDF

Development and application of lightweight underground drill rig
FAN Dong, WANG Ruize, TIAN Hongliang, and CHANG Jianghua

PDF

Technology of high pressure jet grouting water cutoff curtain in gravel aquifer
ZHU Mingcheng, HAN Qiang, ZHAO Guibin, and LIU Yuzhu

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Geochemical characteristics of elements in the Paleogene Yunlong Formation and the restoration of paleoenvironment in Lanping basin
LIU Xiaokang, ZHANG Zhibo, ZHU Zhijun, WU Chuanfu, WEI Xingxing, LIU Haiyan, JIN Tengrui, and BAIMA Quzong

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Biogas production and variation of the chemical composition of the high temperature water extract of lignite
REN Hengxing, HE Huan, LIU Fangjing, WANG Meilin, GUO Xin, CHEN Linyong, ZHAO Han, YUAN Xuefang, GUAN Jiadong, and YUE Lijiao

PDF

Application of controllable electric pulse wave permeability-enhancing technology in the low-permeability coal seams
AN Shigang, CHEN Dianfu, ZHANG Yongmin, KONG Delei, LI Yang, ZHANG Di, and WANG Yang

PDF

Reasons of low yield and stimulation measures for CBM wells in Junlian area
LI Ying, ZHENG Rui, LUO Kai, ZHU Yanming, and ZHANG Yimin

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Corrosion and degradation of feldspar sandstone in acidic environment
ZHOU Bin, ZHANG Dongming, XU Jiang, CHENG Liang, and LI Jiaxin

PDF

Development characteristics of freezing temperature field of coastal soft soil strata
CHEN Junhao, ZHUANG Yan, CHEN Bijian, ZHAO Zhenwei, and WANG Qiyun

PDF

Spatial distribution of soil nutrients in reclamation dump sites based on subdivision IDW
ZHAO Yanling, ZHAO Bincheng, WANG Xin, XIAO Wu, and LIU Huifang

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Collapse column identification method based on seismic waveform indication inversion and its application
WAN Zhaofei, GUO Zenghu, WANG Peng, TANG Meizhen, HAN Tianbao, and LIU Liangqiong

Drilling Engineering

PDF

Research status and prospect of drill pipe thread used in coal mine
TIAN Dongzhuang, CHEN Yanyu, LI Qing, DONG Mengmeng, and MOU Peiying

PDF

Design of piezoelectric effect-based energy recovery device wile drilling
WU Tianyu, ZHENG Jun, ZHANG Bo, CHEN Yu, TIAN Hong, and DOU Bin