•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 52, Issue 4 (2024)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Article

PDF

Research on tar-rich coals: Progress and prospects
WANG Shuangming, BAO Yuan, HAO Yonghui, WANG Shengquan, SHI Qingmin, LI Dan, and HU Yiliang

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Response mechanism characteristics of mining-induced fault activation
SUN Wenbin, HAO Jianbang, DAI Xianzheng, and KONG Lingjun

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Preliminarily exploring the theories and technologies for coalbed methane production using horizontal wells: Comparison of conditions for coalbed methane and shale gas exploitation
WANG Hongyan, DUAN Yaoyao, LIU Honglin, ZHAO Qun, CHEN Shangbin, LU Haibing, SHI Zhensheng, SUN Qinping, CHEN Zhenhong, ZHOU Shangwen, YANG Mingwei, and WANG Cong

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Sulphate contamination in an abandoned coal mine in light of mining effects
QI Yueming, ZHOU Pei, ZHOU Lai, JIANG Dan, YANG Yuqing, and LIU Yanzhuo

PDF

Experimental study of the thermal cracking mechanism of limestones during burning
ZHANG Weiqiang, CAO Zhicheng, ZHOU Qizhong, WANG Zuoquan, and WU Yun

PDF

Prediction of mine water inflow along mining faces using the SSA-CG-Attention multifactor model
DING Yingying, YIN Shangxian, LIAN Huiqing, LIU Wei, LI Qixing, QI Rongrong, BU Changsen, XIA Xiangxue, and LI Shuqian

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

Drilling Engineering

PDF

Research on path planning methods for underground roadheader robots
ZHANG Xuhui, ZHENG Xili, YANG Wenjuan, LI Yuyang, MA Bing, DONG Zheng, and CHEN Xin

PDF

Intelligent identification method for overburden three zones of a goaf
LI Jianwen, ZHAO Wen, WU Zhenkun, XU Xiaobing, WANG Qingtao, and DUAN Longchen

PDF

Edge detection of low illumination image in cutting unit of shearer
JIA Pengtao, JIN Luwei, WANG Bin, GUO Fengjing, and LI Na

PDF

Exploring dynamic parameters and tooth structure of self-propelled borehole repairing drill bits
LIU Yong, LI Yang, WEI Jianping, YUAN Yongwang, DAI Shuo, and LI Linyu