•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 52, Issue 3 (2024)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Coal Geology, Mine Geology

PDF

An experimental study of factors influencing gas seepage in confined broken anthracite
LI Zhen, YU Yirui, WANG Hongwei, FENG Guorui, HE Fulian, WANG Dezhang, ZHOU Jinhui, LIU Luyan, and HAN Xinlei

PDF

Deformation and collapse patterns of gas drainage boreholes and a precise monitoring technology
XIAO Peng, HUANG Xiaosheng, LIU Xiaoxiao, LI Bingkun, CHEN Liping, CHEN Zixi, ZHANG Chao, CHENG Renhui, and ZHAO Yajie

PDF

Exploring geological parameters sensitive to underground coal gasification
ZHOU Ze, YI Tongsheng, QIN Yong, ZHOU Yongfeng, WANG Lingxia, and KONG Weimin

PDF

A method for coal seam pressure relief based on steel cone impact
REN Zhimin, LYU Mengjiao, WANG Fei, WANG Yu, and ZHANG Guangtai

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Two-phase flow chokeling results and control in high-pressure gas wells producing water
LIU Xinfu, LIU Chunhua, LI Qingping, YAO Haiyuan, HAO Zhongxian, and LIU Yongfei

PDF

Favorable factors in methane production from residual coal post-biohydrogen generation
XIA Daping, LIAO Jiajia, CHEN Zhenhong, CHEN Xi, GUO Hongyu, and HUANG Dan

PDF

Uranium and thorium enrichment characteristics of bauxite in coal measure strata and their natural gamma-ray responses
ZHANG Xiaohui, ZHANG Shangqing, LIU Dongna, ZHAO Fenghua, ZHAO Jun, ZHONG Zhuanghua, and HOU Xuqin

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Law governing variations in water-pressure transmission rate in confined aquifers
WANG Wenxue, WANG Bosen, GAO Yanwei, WU Bing, and NIE Tianyu

PDF

Experimental study on acoustic emission evolution characteristics and response mechanism of damaged rocks
ZHANG Kai, ZHANG Dongxiao, ZHAO Yongqiang, YANG Yingming, GUO Weiyao, SUN Peng, XU Linpeng, and FU Guangsheng

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Coal-rock interface imaging based on acoustic remote reflection logging within crossing boreholes using the finite element method
XU Hongyang, ZHAI Cheng, XIA Jigen, SUN Yong, DONG Xingmeng, LAI Yongshuai, YU Xu, XU Jizhao, and CONG Yuzhou

Drilling Engineering

PDF

Early warning and prediction of kicks and lost circulation accident during rescue drilling of mine
CHEN Weiming, WANG Jiawen, FAN Dong, HAO Shijun, ZHAO Jiangpeng, and QIU Yu

PDF

Positioning error compensation of drilling robot arm for coal mine
LIANG Chunmiao, YAO Ningping, YAO Yafeng, and PENG Tao

PDF

Analysis on working characteristics of cam-roller impact mechanism of rotary percussion drilling tool
SUN Yangqing, YI Xianzhong, WAN Jifang, MA Jianqi, WU Jiwei, YI Jun, and YIN Guangpin

PDF

Development and application of an automatic online testing instrument for the funnel viscosity and density of drilling fluids
XIE Hui, ZHENG Liqun, LIU Fulin, LIANG Mengjia, LIU Xuan, CAI Jihua, YANG Xianyu, and HOU Jiwu

PDF

Operation process identification for intelligent drill rig base on analytic hierarchy process
ZHU Qianxiang, LUO Pengping, WANG Longpeng, XING Wang, and WANG Tianlong