•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 51, Issue 11 (2023)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Coal Geology, Mine Geology

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Genetic type and gas-generating potential of coalbed methane in the Bayanhua Sag, Erlian Basin
MENG Qin, LI Ling, LI Jie, TIAN Wenguang, LIN Haitao, and LI Heng

PDF

Numerical simulations of the effects of bedding planes on hydraulic fracture propagation law in oil shale
LI Yanwei, ZHU Chaofan, ZENG Yijian, SHUI Haoche, FAN Cunhan, and GUO Wei

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Vertical variability of hydrogeological characteristics of Luohe Formation by double packer system pumping test
LI Chaofeng, LIU Yexian, ZHANG Jinkui, REN Dengjun, HOU Tao, LIU Zengping, XU Xinqi, MA Ji, WANG Qingzhen, DUAN Xiliang, XING Jiebo, and LI Yang

PDF

Dynamic prediction method of tunnel water inflow based on detailed depiction of complex geological bodies
DU Yajun, LI Qingbo, WAN Weifeng, YANG Fengwei, LI Yazhe, and QIAN Hui

PDF

Evaluation of water quality and identification of pollution factors in mining subsidence area with high phreatic water level
HU Lin, CHEN Yongchun, XU Yanfei, LI Bing, WANG Jin, AN Shikai, CHEN Chen, SUN Hongjie, and MIAO Wei

PDF

MICP restoration law of coal mining induced ground fissures and its influencing factors
LI Tao, GAO Ying, YAN Jingwang, ZHANG Jiarui, KOU Guigui, MA Tengfei, and MEI Aoran

Drilling Engineering

PDF

Intelligent optimization method for tunnel rotary drilling based on drill string status estimation
YAO Ningping, WEI Hongchao, ZHANG Jinbao, LU Chengda, LI Hao, YAO Yafeng, KE Yougang, and ZHANG Youzhen

PDF

Obstacle-avoidance trajectory planning of mine drilling robot during drill pipe loading and unloading
YAO Yafeng, YAO Ningping, PENG Tao, LIANG Chunmiao, and PENG Guangyu