•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 49, Issue 4 (2021)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

PDF

Experimental study on advanced real time detection system of seismic-while-excavating
WANG Ji, QIN Si, WU Hai, ZHANG Qingqing, YU Junhui, and SU Xiaoyun

PDF

Fault recognition based on principal component analysis and k-nearest neighbor algorithm
ZOU Guangui, REN Ke, JI Yin, Ding Jianyu, and ZHANG Shaomin

PDF

Depth correction technique of electrical marker based on electrical field component of CSAMT
LIU Zuiliang, ZHANG Fenxuan, ZHANG Jifeng, ZHOU Guangyu, ZHAO Hui, and ZHANG Xin

PDF

Evaluation on the resolution ability of underground transient electromagnetic instrument to disaster-causing water bodies
ZHAO Zhongnan, XU Yangcheng, WU Yanqing, TAN Qingqing, KANG Yueming, and WANG Yao

PDF

Love wave full waveform inversion via Pseudo-Hessian gradient pre-conditioning operator
GUAN Jianbo, LI Yu, YIN Caiyun, YANG Zhi, JIN Chaobin, ZHAO Meng, and YANG Hang

PDF

Research status and prospect of fault activation under coal mining conditions
TIAN Yutong, ZHANG Pingsong, WU Rongxin, and LIU Chang

PDF

Key problems and countermeasures of CBM development through surface boreholes in abandoned coal mines of Shanxi Province
WANG Zheng, LI Guofu, ZHOU Xianjun, HU Shengyong, LI Rifu, CHEN Wenke, JIAO Pengshuai, LI Chao, and LI Jiangbiao

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Distribution characteristics of heavy minerals in the sandstone of Zhiluo Formation of northern Ordos Basin and its implication
ZHANG Yuanyuan, ZHANG Pengfei, NIE Fengjun, YAN Pengbing, ZHANG Zhibo, YAN Zhaobin, and ZHANG Xin

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Hydraulic connection of aquifers in Barapukuria Coal Mine, Bangladesh
YU Bo, WANG Hao, LIU Feng, LIU Ji, WANG Qiangmin, and SHANG Hongbo

PDF

Improvement of shear strength and anti-disintegration performance of compacted loess
ZHU Yanbo, LI Hongfei, JU Zhitong, LAN Hengxing, LIU Zhenqian, and HAN Yutao

PDF

Numerical study of Mabian landslide kinematics and impact intensity
CHEN Xing, ZHAO Zhou, WEI Jiangbo, and XU Chong

Drilling Engineering

PDF

Temporal and spatial evolution of surface thermal environment in Huainan Mining Area in the last decade
FANG Liangcheng, CHEN Yongchun, AN Shikai, XU Yanfei, ZHAO Yuejiao, WANG Ning, LI Zhihui, and ZHAO Ping