•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 51, Issue 12 (2023)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

PDF

Advances in research on active faults and exploration of relevant frontier scientific problems
XU Xiwei, LI Feng, CHENG Jia, LIU Baojin, CHEN Guihua, LI Kang, REN Junjie, and JIA Qichao

PDF

Critical links and development trends of research on active tectonics
YUAN Daoyang, WANG Youlin, LI Shuwu, WANG Wanhe, LI Linyuan, ZOU Xiaobo, and WEN Yameng

PDF

Activity variations of the Shanzuokou-Sihong fault within the Jiangsu segment of the Tancheng-Lujiang fault zone and their origins
ZHANG Hao, LI Wei, LI Limei, YAN Yunxiang, JIANG Xin, WANG Jinyan, ZHAO Qiguang, GU Qinping, and XU Hangang

PDF

New evidence for Holocene activity of the northern segment of the Puqian-Qinglan fault in northern Hainan Province
LIU Huaguo, LI Feng, JIA Qichao, WANG Zhicheng, ZHANG Pan, LIN Zhen, ZHANG Jiehan, SHI Chunhua, ZHANG Yanbo, JIA Wei, and LI Changlong

PDF

Activity of the Liyang-Nandu fault in Southern Jiangsu
ZHANG Shuo, ZHANG Ping, CHEN Huogen, XU Shugang, GONG Xulong, XU Hangang, LI Limei, FENG Wenli, and HE Zongnan

PDF

Theory and application of setback distance from active faults
WEI Leiming, XU Xiwei, Li Feng, CAO Jun, REN Junjie, CHENG Jia, ZHANG Xianbing, JIA Qichao, CHEN Guihua, and WU Xiyan

PDF

Optimization of data acquisition parameters for deep seismic reflection surveys in complex terrain
YAN Yunxiang, LI Pei, ZHI Min, LIU Jianda, WANG Zichen, ZHANG Ying, PEI Gendi, LI Linyuan, MOU Qi, and JIA Jin

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Mechanical behavior and failure response characteristics of hard sandstones considering bedding dip angles
SONG Zhanping, LIU Hongke, ZHENG Fang, CHENG Yun, SUN Yinhao, and SONG Wanxue

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Analogue modeling of Love-type channel waves and their response to faults
LIU Qiang, HU Jiwu, WANG Pan, SHI Xianxin, and JIA Qian

PDF

Application of integrated geophysical surveys in the identification of hidden fire sources in spontaneous combustion zones in coal seams
MA Zijun, YANG Haiyan, LI Wenyu, XU Yunlei, HE Yunlan, LIU Zhuoming, LI Peng, and HUANG Jiu