•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 50, Issue 2 (2022)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Article

PDF

Potential of oil-rich coal resources in Shaanxi Province and its new development suggestion
MA Li, WANG Shuangming, DUAN Zhonghui, YANG Fu, FU Deliang, HE Dan, and ZHANG Liwei

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Research on the graphitization potential of coal in Sichuan and Chongqing
LI Jing, WANG Lu, LIU Yongwang, LUAN Jinhua, ZHANG Ruigang, ZHANG Sen, and WANG Anmin

PDF

Application of advanced regional treatment technology of hard roof in Buertai Coal Mine of Shendong Coal Group
YANG Junzhe, WANG Zhenrong, LYU Qingxu, YANG Sen, LI Guo, and ZHENG Kaige

PDF

Comprehensive correlation technology of coal and rock layers in mines for intelligent mining
WANG Haijun, LIU Shande, MA Liang, ZHU Yuying, SHU Jiansheng, and WANG Xiangye

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Present situation and prospects of coal-derived gas exploration and development in Shanxi Province
GONG Jieli, LI Guofu, LI Dehui, LIU Liangliang, WANG Zheng, XU Yun, and WANG Xuchao

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Risk assessment of water inrush from coal seam floors based on multiple methods
REN Junhao, WANG Xinyi, WANG Qi, WANG Junzhi, ZHANG Bo, and GUO Shuitao

PDF

Acoustic emission characteristics and fracture response behavior of hard rock-like material under influence of loading rate
ZHANG Zekun, SONG Zhanping, CHENG Yun, HUO Runke, SONG Wanxue, WANG Kuisheng, WANG Tong, YANG Tengtian, and LIU Wei

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Prediction of burnt rock areas and water abundance based on the Electrical-Magnetic method
YAN Shunshang, WANG Ling, DONG Fangying, LIU Xiao, and LYU Xiaolei

Drilling Engineering