•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 50, Issue 11 (2022)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

PDF

Key technologies and equipment of quickly and safely building life support and rescue channel in mine disaster
TIAN Hongliang, ZOU Zujie, HAO Shijun, CAO Ming, ZHOU Guanghua, HUANG Yong, GU Hairong, and WANG Lei

PDF

Key technologies of surface efficient life support hole forming for mine rescue
ZHANG Biao, KANG Yuguo, HUANG Yong, ZHANG Ming, ZHOU Guang, REN Yingju, LIU Jianlin, GAO Ke, and ZHAO Yan

PDF

Development of rescue truck-mounted drilling rig in ground emergency
FAN Dong, ZOU Zujie, WANG Ruize, LU Feifei, LIU Qi, and WANG Hejian

PDF

Research progress of lifting equipment for large-diameter borehole rescue
GU Hairong, SHAN Zenghai, WANG Longpeng, SHAO Tao, ZOU Zujie, and GAO Ziyu

PDF

Research on key technology of pipe jacking drilling equipment for large-diameter rescue borehole of coal mine
WANG Lei, ZHU Yuqin, ZHANG Weina, LIU Hao, ZHAO Wenbo, YANG Chuang, and WANG Guanxiong

PDF

Research and application of synchronous self-balancing feed system for rescue truck-mounted drilling rig
ZOU Zujie, TIAN Hongliang, LIU Qingxiu, CHANG Jianghua, LIU Qi, and ZHU Guodong

PDF

Theory and experiment of the dual-bit torque self-balancing drilling system for rescue drilling
GAO Ke, ZHANG Cong, ZHAO Yan, LI Xu, WEN Yumin, LYU Xiaoshu, and XIE Xiaobo

PDF

Research and application of multi-source information detection technology for drilling rescue of mine
ZHENG Xuezhao, SUN Ziyu, GUO Jun, ZHANG Duo, CHEN Gang, and HE Qinjian

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Formation mechanism of coalbed methane in Dafosi mine field, Huanglong coalfield
LIU Kaide, YAO Kaiwen, CHEN Nengyuan, FAN Zhangqun, LI Shujia, ZHENG Han, YUE Wenping, and LI Xiaolong

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Occurrence characteristics and ecological risk assessment of heavy metals in fly ash of Ningdong Energy Chemical Industry Base
ZHANG Zhiguo, TAN Yuning, HU Youbiao, ZHENG Yonghong, CHEN Denghong, CAI Weiqing, LI Yating, and LU Jiangwei

PDF

Quantitative experimental study on time-varying characteristics of bleeding of cement-based grouting materials
ZHANG Runqi, XU Bin, YIN Shangxian, LI Shuxia, CHANG Yongwang, LIAN Huiqing, and CAO Min

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration