•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 49, Issue 5 (2021)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

PDF

Mine water drainage pollution in China's coal mining areas and the construction of prevention and control technical system
SUN Yajun, XU Zhimin, LI Xin, ZHANG Li, CHEN Ge, ZHAO Xianming, GAO Yating, LIU Qi, ZHANG Shangguo, WANG Weijun, ZHU Lulu, and WANG Sheng

PDF

Hydrochemical characteristics and genetic mechanism of high TDS groundwater in Xinjulong Coal Mine
ZHANG Yuzhuo, XU Zhimin, ZHANG Li, LYU Weikui, YUAN Huiqing, ZHOU Lijie, GAO Yating, and ZHU Lulu

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Gas emission-based determination of the reasonable driving speed in coal roadway
FU Shuai, SI Qingmin, WANG Qifei, GUO Xinyao, and ZHANG Hongtu

PDF

Collapse filling-based technology of weakening and danger-solving by staged fracturing in hard roof
ZHENG Kaige, YANG Junzhe, LI Bingang, LI Yanjun, DAI Nan, and YANG Huan

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Adsorption phase density characteristics of supercritical methane of granular coal
ZHANG Mingjie, LIU Hao, JIA Tianrang, GONG Ze, and YANG Mingxin

PDF

Development characteristics and controlling factors of coal-measure source rocks in the global Tethys region
QU Tong, HUANG Zhilong, WANG Rui, TAN Sizhe, LI Zhiyuan, GUO Xiaobo, ZHAO Jing, and PAN Yongshuai

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Influence of surrounding rock changes on the coal seam reflected wave under thin interbed condition
CHANG Suoliang, ZHANG Sheng, LIU Jing, LIU Zuiliang, CHEN Qiang, and LIU Bo

PDF

Application of surface nuclear magnetic resonance technology in detecting water abundance in concealed burnt zone
HOU Enke, FAN Jiangwei, GAO Lijun, WANG Jianwen, CHEN Dehai, CHI Baosuo, and WANG Hongke

Drilling Engineering

PDF

Research and application of horizontal wire-line directional deviation correction while drilling
WU Jinsheng, HUANG Xiaolin, JIANG Bing, ZHANG Chi, and WU Wanjiong

PDF

Friction law of compound drilling along the coal seam with super-long directional drilling
XU Chao, JIANG Lei, WANG Xian, FANG Jun, CHEN Pan, and LIU Zhi

PDF

Application and development of advanced drilling technology for coal mine roadway heading
ZHANG Youzhen, FAN Tao, KAN Zhitao, WEI Hongchao, and CHEN Hongyan