•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 50, Issue 12 (2022)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

PDF

Laws and prevention methods of ground cracks in shallow coal seam mining
HOU Enke, XIE Xiaoshen, FENG Dong, CHEN Qiuji, CHE Xiaoyang, and HOU Pengfei

PDF

Preparation of coal-series solid-waste-based green filling materials and their performance
DONG Meng, LI Jiangshan, CHEN Xin, JIN Jiaxu, and LU Longzhao

PDF

Shear characteristics and modified Coulomb model of alfalfa root-loess composite
DUAN Zhao, YUAN Lin, BI Yinli, WANG Kai, WU Yanbin, and ZHANG Qing

PDF

Effect of coal mining subsidence fractures on source of water absorption of Artemisia Desertorum
SHANG Jingxuan, CHEN Shi, LIU Qianwen, GUO Xufeng, GUO Junting, and LI Mi

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Discussion on identification standard of coal-measure graphite
CAO Daiyong, WANG Lu, ZHU Wenqing, WU Guoqiang, WEI Yingchun, NING Shuzheng, WANG Guixiang, XIAO Jincheng, XU Xiang, and LIU Kang

PDF

Prediction method and application of gas emission from mining workface based on STL-EEMD-GA-SVR
LIN Haifei, LIU Shihao, ZHOU Jie, XU Peiyun, and SHUANG Haiqing

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

Drilling Engineering

PDF

Comprehensive recycling utilization technology of foundation engineering slurry
XIE Hui, YE Jingliang, CHEN Juan, XUE Man, HU Huicong, YANG Xianyu, and CAI Jihua