•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 47, Issue 5 (2019)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

PDF

Fractal theory-based investigation of the optimal interval of minimum pore radius of sandstone
XU Lulu, DONG Shuning, DAI Zhenxue, XU Bin, YIN Shangxian, ZHOU Yan, and CHEN Junjun

PDF

Stability of cement-based grouting slurry and test of its bleeding law
XU Bin, DONG Shuning, XU Lulu, ZHOU Yan, CHEN Junjun, DAI Zhenxue, and WANG Hao

PDF

Identification model of the independence right-fuzzy variable theory of water inrush source
DONG Donglin, LI Xiang, LIN Gang, BIAN Jianling, CAO Chenglong, and WU Heng

PDF

Experimental study of three-component down-hole TEM for detecting water-filled goaf
YAO Weihua, WANG Peng, LI Mingxing, SU Chao, and CHENG Siyuan

Coal Geology, Mine Geology

PDF

Micro CT-based meticulous characterization of porosity evolution of coal in the process of biodegradation
DONG Zhiwei, GUO Hongyu, XIA Daping, LIU Xile, BAI Yang, and ZHAO Guojun

PDF

The discovery and geological significance of coal-formed graphite in Chongyi coal mine in Jiangxi Province
LI Yang, WANG Lu, CAO Daiyong, DU Xin, ZHAO Meng, LIU Liming, and WEI Yingchun

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Molecular simulation of the influence of foam fracturing fluid additives on coalbed methane diffusion
YANG Zhaozhong, HAN Jinxuan, ZHANG Jian, HE Rui, LU Yanjun, and LI Xiaogang

PDF

Reasons of low yield and stimulation measures for vertical CBM wells in high-rank coal
JIA Huimin, HU Qiujia, QI Kongjun, LIU Chunchun, FAN Bin, and HE Jun

PDF

Estimation method and application of free gas content in coal
JIANG Wenping, ZHANG Qun, ZHANG Peihe, DONG Mintao, TIAN Xinjuan, and RU Ting

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Similar model test and mechanical analysis of fault structure
SONG Yanqi, WANG Shilei, SUN Chuan, and HAO Liangjun

PDF

Experimental study on contact angle and pore characteristics of unsaturated loess
JING Yanlin, WANG Hao, TAO Chunliang, YANG Lina, LIU Jianwei, and WEN Xin

PDF

Influence of loading rate on the fracture characteristics of large-size specimen
CHEN Juntao, LI Ming, CHENG Binbin, YANG Fan, MEN Huili, and SHAO Zhujuan

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

LBFGS CSAMT 1D inversion of limited memory based on boundary constraint and its application
TANG Chuanzhang, CHENG Jianzhong, YAN Liangjun, FENG Guangye, ZHOU Lei, and XU Fengjiao

PDF

Acquisition platform of frequency domain IP signal
FU Guohong, ZHANG Qianfeng, CHENG Hui, and XIE Tiancai

PDF

The influence of grounding grid on electromagnetic detection of goaf
XU Xing, WENG Ling, LI Shiqiang, and LIU Guoqiang

Drilling Engineering

PDF

Design and application of multi-section bundled bag wire-line coring drilling tools
HAN Yi, ZHANG Shaohe, BAI Rui, SUN Pinghe, SHU Biao, CAO Han, and ZHANG Xinxin

PDF

Development of impact screw motor
WANG Siyi, LI Quanxin, LIU Jianlin, ZHAO Jiangpeng, and YANG Dongdong

PDF

Study on local volume breakage of diamond-impregnated bit
SUN Jiwei, SHEN Lina, YANG Gansheng, and YE Jichao