•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 51, Issue 9 (2023)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Overview and Progress

PDF

Intelligent optimization and control technology for drilling process of coal mine tunnels
YAO Ningping, WU Min, CHEN Luefeng, LU Chengda, FAN Haipeng, ZHANG Youzhen, LI Wangnian, and YAO Ke

PDF

Research status and development trend of near-bit MWD in underground coal mine
HAO Shijun, CHU Zhiwei, LI Quanxin, FANG Jun, CHEN Long, and LIU Jianlin

PDF

Research progress of intelligent drilling equipment and technology
ZHANG Xinxin, LIANG Bowen, ZHANG Xiaolong, ZHANG Shaohe, and JIN Xin

PDF

Development and prospect of intelligent control of geological drilling process
LU Chengda, GAN Chao, CHEN Luefeng, CHEN Xin, CAO Weihua, and WU Min

Intelligent Drilling Technology

PDF

Intelligent lithology prediction method based on vibration signal while drilling and deep learning
WANG Sheng, LAI Kun, ZHANG Zheng, BAI Jun, LUO Zhongbin, LI Bingle, and ZHANG Jie

PDF

Drilling core identification based on natural image
GAO Hui, WU Zhenkun, KE Yu, TAN Songcheng, HE Siqi, and DUAN Longchen

PDF

Prediction of crack width of drilling fluid leakage based on neural network
WANG Jian, XU Jiafang, ZHAO Mifu, WANG Bowen, WANG Yahua, CHEN Jie, WANG Xiaohui, YANG Gang, and MA Tengfei

PDF

An intelligent prediction method and interpretability for drag and torque of drill string
LIU Muchen, SONG Xianzhi, LI Dayu, ZHU Shuo, FU Li, ZHU Zhaopeng, ZHANG Chengkai, and PAN Tao

PDF

Continuous and discontinuous numerical simulation of the rock breaking process of PDC drill bit under composite impact
QIN Chengshuai, SUN Hongbin, LI Liping, LIU Xuegang, LIU Zhihui, FENG Chun, and SUN Zizheng

Intelligent Drilling Equipment

PDF

Development of remote service platform for underground tunnel drilling rigs of coal mine
LIU Shijie, YAN Bin, YAO Ke, DAI Chenyu, GUAN Zhiyang, WANG Longpeng, LI Jian, and ZHU Qianxiang

PDF

Architecture of intelligent service platform for drilling based on digital twin
JIANG Jie, HUO Yuxiang, ZHANG Haoxi, YANG Lanying, TANG Zhong, and LI Qian

PDF

Research on three-stage automatic hole packer for gas extraction drilling in underground coal mine
WANG Qingfeng, SHI Shuhan, XIN Dezhong, CHEN Hang, and ZHANG Shitao

PDF

Application of intelligent direct push measurement while drilling device for environmental geological surveys
SUN Pinghe, ZHOU Shengwei, CAO Han, GAO Qiang, CHENG Gongbi, and ZHANG Hui

PDF

Wear law and design of assembling diamond bit based on finite element analysis
YANG Zhan, TAN Songcheng, YANG Kaihua, and FANG Xiaohong

PDF

Tracking control of drilling robot feed force based on an equivalent-input-disturbance
LI Wangnian, LU Chengda, ZHANG Youzhen, SONG Haitao, TIAN Shengnan, HUANG Hengyu, CHEN Luefeng, and WU Min