•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 47, Issue 1 (2019)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

PDF

Present situation and prospect of drilling equipment technology in coal mine
YAO Ke, TIAN Hongliang, YAO Ningping, YIN Xinsheng, FANG Peng, YAO Yafeng, WU Di, and WANG Longpeng

PDF

Coupling relationship between oil and gas of Mesozoic coal-bearing measures and uranium metallogenesis in Huangling area
SI Qinghong, CAO Huifeng, LI Jianguo, SIMA Xianzhang, YU Reng‘an, LIU Houning, LIU Xiaoxue, and ZHANG Chao

PDF

Uranium metallogenic characteristics and prospecting significance of Hongqingliang area in northeastern Ordos basin
WU Zhaojian, YAN Maohua, HAN Xiaozhong, YU Reng’an, SIMA Xianzhang, JIANG Zhe, YIN Dongfa, HU Hang, and DENG Yutao

PDF

Lithology characteristics and meaning of the target layer of sandstone-type uranium deposits in Kamusite area of the eastern Junggar basin
YIN Dongfa, HAN Xiaozhong, HUANG Pengtao, SIMA Xianzhang, YU Reng’an, ZHOU Yu, WU Zhaojian, HU Hang, and CHEN Lulu

PDF

Integrated identification of sequence boundary through outcrop, seismic with logging and geochemistry: A case of Jurassic in northeastern margin of Ordos basin
ZHANG Tianfu, ZHANG Yun, CHENG Yinhang, MIAO Peisen, AO Cong, JIN Ruoshi, DUAN Lianfeng, and DUAN Xiaolong

Coal Geology, Mine Geology

PDF

The research progress and work prospect of special purpose coal
QIAO Junwei, NING Shuzheng, QIN Yunhu, ZHANG Ning, LI Congcong, ZHANG Jianqiang, WEI Yingchun, ZHU Shifei, and ZHU Kaijia

PDF

Adsorbability of shale in coal measures and its influencing factors
ZHANG Baoxin, FU Xuehai, ZHANG Qinghui, ZHOU Baoyan, and LIU Zheng

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

PDF

Analysis on the development characteristics and influencing factors of gas pores in coal
ZHANG Hui, WU Jing, YUAN Liying, SONG Xiaozhong, and LIN Bowei

PDF

Technology and practice for deep CBM fracturing in eastern Ordos basin
WANG Xuxing, WANG Xingzun, GUO Bumin, YUAN Zheng, and FENG Qing

PDF

Surface free energy of shale gas in Niutitang Formation in Guizhou Province
LI Xijian, YIN Xin, LI Weiwei, LIU Shangping, and ZHANG Pei

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Multi-source spatial information fusion-based water abundance zoning of the composite layer of water-bearing seam roof
ZHOU Zhenfang, DONG Yang, DONG Xingling, LI Peng, WANG Qiangmin, QIAO Wei, ZHAO Chunhu, and YANG Jian

PDF

Acoustic emission test of calcareous sands under undrained condition
YANG Chao, WANG Kai, QIAO Liping, MENG Qingshan, and WANG Ren

PDF

Test on the strength of the backfill fine sand mixture composed of cement-fly ash-cinder
WEN Liang, YAN Changhong, ZHANG Zheng, XU Baotian, ZHANG Shunjing, ZHANG Dongping, and ZHOU Yinkang

PDF

Analysis of influencing parameters of temperature field in a new pipe-roofing freezing method
WU Yuwei, LI Chunfang, HU Jun, WANG Zhixin, and WANG Shucheng

PDF

Slope stability evaluation based on set pair cloud model
YAO Jianye, ZHANG Shan, and HAO Guoqiang

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Elastic wave prestack reverse time migration on undulating surfac
LIU Yang, ZHAO Hu, YIN Cheng, WU Sihai, DAI Ronghuo, and DI Zhixin

PDF

Random noise attenuation by EEMD in common offset gathers
SHI Zhanzhan, XIA Yanqing, ZHOU Huailai, CHI Yuelong, and PANG Su

Drilling Engineering