•  
  •  
 

Coal Geology & Exploration

Volume 51, Issue 6 (2023)

Table of Contents

PDF

Table of Contents
The Editors

Special Issue Articles

PDF

Mine water inrush prediction method based on VMD-DBN model
LIU Hui, LIU Guiqin, NING Dianyan, FAN Juan, and CHEN Weiming

PDF

Preparation and properties of acrylate grouting material used in coal mine
ZENG Juanjuan, LI Huizhi, WEI Daidong, XUE Wei, ZHU Kaipeng, , and

PDF

Numerical simulation of grout diffusion under coal seam floor and analysis of influencing factors
GUO Yan, GUI Herong, WEI Jiuchuan, HONG Huang, GUO Xiangdong, CUI Yali, YE Shuang, and LI Jun

PDF

Experimental study on CO2 storage in coal measure gas hydrates reservoirs in Muli Coalfield
LYU Wenyu, LYU Chao, ZHANG Wenzhong, SUN Qiang, JIA Hailiang, and TANG Li'an

Coal-measure Gas, Coal-hosted Minerals

Hydrogeology, Engineering Geology, Environmental Geology

PDF

Soil moisture migration mechanism and its ecological effect in cold and arid open-pit coal mining area
WANG Qiangmin, ZHAO Chunhu, WANG Hao, SUN Jie, YANG Jian, and WANG Wenke

Coal Geophysical Exploration, Mine Geophysical Exploration

PDF

Deep seismic reflection profiling technology in land areas: A review and prospects
YUE Hangyu, WANG Xiaojiang, WANG Lei, WANG Kai, ZHANG Baowei, and

PDF

Application and prospect of acoustic detection in the mining sector
DENG Jun, WANG Jinrui, REN Shuaijing, HE Qian, WANG Caiping, QU Gaoyang, and

PDF

A method for predicting fractures in carbonate reservoirs based on fracture identification-sensitive log-seismic parameter model
WANG Zhiwei, ZHANG Kai, WU Qunhu, ZHANG Benhua, YU Shina, ZHANG Zunxiang, and WU Yanjia

PDF

Direct current resistivity method for the advance prediction of water Hazards in coal mines based on an artificial neural network
LI Yuteng, CHENG Jianyuan, LU Jingjin, DAI Fengqiang, WU Zhengfei, FANG Zhe, and ZHAO Jiajia

Drilling Engineering

PDF

Study on modification of plant gum flushing fluid in coal-bearing strata and its mechanism
XIE Chengchao, WANG Sheng, YAN Peng, CHEN Liyi, LI Bingle, and ZHANG Jie